Health : ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ,ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

ଅନେକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ଟିଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକର ଚାଷ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିବା କଥା, ତାହା ମିଳୁ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପାଇବାକୁ ମିଳୁଥିବା ପୁଷ୍ଟିଗୁଣ ଏବଂ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ. ସି.ଡୋମିନିକ୍, କୃଷି ଜାଗରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା ଆଣିଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଅବଜ୍ଞାତ ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅସାଧାରଣତାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଏହା ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।ଏଥିଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ।

୧. ନିମ୍ନ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଇନ୍ଡେକ୍ସ (ଜିଆଇ): ମୂଳାର ଜିଆଇ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ 16 ରହିଛି। କମ୍ ଜିଆଇ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ମାତ୍ରାକୁ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।

୨. ଫାଇବର ସମୃଦ୍ଧ: ମୂଳାରେ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ଆବରଣୀୟ ଫାଇବର ରହିଥାଏ। ଫାଇବର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।

୩. ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ: ମୂଳାରେ ଭିଟାମିନ ସି ଓ ଫିନୋଲିକ ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ ମଧୁମେହ ଜନିତ ଜଟିଳତା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

୪. ମେଟାବଲିକ୍ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ: ମୂଳାର ଉପାଦାନ ଯଥା ପଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ ବି 6 ଓ ଫାଇବର ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମେଟାବଲିକ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରନ୍ତି।

୫. କ୍ୟାଲୋରୀ ମୁକ୍ତ: ମୂଳା ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *