ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ,ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଏହି Heroine ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ….

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସବୁ ସିରିଏଲ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ଟପ-3 କଳାକାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ସିଏ କିଏ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା |

ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ତୁ ମୋ ସାଥୀର ସିରିଏଲରେ ଲିଡ଼ ହିରୋ ଅମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସନ୍ତି ତେବେ ନିକଟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିତ ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ନିହାରିକା ଦାସ |

ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ଆଚର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯିଏ କି ମଙ୍ଗୁଳର ଭାଗ୍ୟ ସିରିଏଲରେ ଇରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ନାୟକ |

ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟର ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିପିକା ପରିଡ଼ା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲିପିକାଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଲିପିକା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଦେବ ସାମଲ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *