ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ହିରୋଇନ ,ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଏହି Heroine

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ପ୍ରତ୍ୟକ ସିରିଏଲ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ |ଏହି ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ତ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦରମା ଦେଇଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ |

ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଈଥିବେ ତ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,000 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି |

ଏହା ପରେ ସପ୍ତମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇତି ଆପଣମାନେ ଇତିଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଇତି ଏହି ସିରିଏଲରେ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ 12,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଇତି |

ଏହା ପରେ ଷଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଲା ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଲିଡ ନାୟିକା ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ 12,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଆନ୍ତି |

ଏହା ପରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଐଶ୍ବରିୟା ଏହି ହିରୋଇନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ କି ଝିଅ ଆମ ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ 18,000 ରୁ 22,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଆନ୍ତି |

ଏହା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଆନ୍ତି |

ଏହା ପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରୀ ଏହି ହିରୋଇନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମାୟା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ ଏହି ହିରୋଇନ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ କରିବା ପାଇଁ 25,000 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଆନ୍ତି |

ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଈଥିବେ ଏହି ହିରୋଇନ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ କରିବା ପାଇଁ 25,000 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଆନ୍ତି |

ଏହା ପରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏହି ହିରୋଇନଙ୍କୁ କୁଆରୀ ବୋହୁ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ 30,000 ରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *