ପ୍ରଥମଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ମା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ,ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୁଢ଼ୀ ଏହି Heroine ଙ୍କ ମା

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ |

ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତମନ୍ନା ଆପଣମାନେ ଏହି ହିରୋଇନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତମ୍ମନାଙ୍କ ମା |

ଏହା ପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଆପଣମାନେ ତ ଓଲିଉଡ଼ କୁଇନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ମା |

ଏହା ପରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁନମ ମିଶ୍ର ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନମଙ୍କ ମା |

ଏହା ପରେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀତଲ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୁବ କମ ବୟସରୁ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଲଙ୍କ ମା |

ଏହା ପରେ ପାଞ୍ଚ ବମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂମିକା ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଛାପି ଥିଲେ ଭୂମିକା ଏହା ପରେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ହିରୋଇନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିକା ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିକାଙ୍କ ମା |

ଏହା ପରେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଲିନା କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ ସୋ ଜରିଆରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଛାପି ଥିଲେ ଏଲିନା ଏହା ପରେ ସେ ଖୁବ କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିରୋଇନ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିନାଙ୍କ ମା |

ଏହା ପରେ ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏହି ହିରୋଇନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ମା

ଏହା ପରେ ଆଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଛାପି ଥିଲେ ଶିବାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହିରୋଇନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାନୀଙ୍କ ମା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *