କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଯୁବକ କୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା ,ସେଲ୍ଫି ନେଉ ନେଉ ଘଟିଗଲା ଏମିତି କିଛି ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଲେ ଯୁବକ ଆଉ ଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀର ସହ ଫୋଟ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଏମିତି କିଛି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଯୁବକ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ମହଙ୍ଗା |ଆପଣମାନେ ଆଜି କାଲି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସେଲ୍ଫି ସେଲ୍ଫି କେବଳ ସେଲ୍ଫି କିଏ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଧରି ଉଠାଉଛି |

ତ କିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଧରି ଏହି ସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଶୁଣିଥିବେ |କିଛି ଯୁବକ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ନଈ କୂଳକୁ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପୁଣି ନିଜ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ |

ଏହା ପୁଣି ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛନ୍ତି |କୁମ୍ଭୀର ନଈରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବେକ କଢ଼ିଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଫୋଟ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି |ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଫୋଟ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ |

ତେବେ କୁମ୍ଭୀର ଆଗରେ ତନ୍ଦୁରି ହେବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ |ଜଣେ ମହିଳା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନଦୀ କୁଳରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *