ପ୍ରଥମଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଏସା ସାମଲ ବା କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା ,ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣି ନଥିବେ

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆଏସା ସାମଲଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ କି ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲରେ କୁନି ତାରିଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ |ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଏସା ସାମଲଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣି ନଥିବେ |

ଆପଣ ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ଯାଇଛି ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲ ବଦଳରେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାର ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କୁନି ତାରିଣୀ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି |

ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଏସା ସାମଲ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି |ଆଏସାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ |

କୁନି ତାରିଣୀ ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୁନି ତାରିଣୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *