ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ପ୍ରେମିକାକୁ ହୋଟେଲକୁ ଡାକି କରୁଥିଲେ ପ୍ରେମର ଖେଳ ,ଆଉ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ,ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ |

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ କାରନାମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଘରେ ସପିଙ୍ଗ ବାହାନ କହି ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଲୁଚିକି କରୁଛନ୍ତି ଏପରି କାମ |ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମିକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ ନାହିଁ ଦେହଟା ଆମର ଖାଲି କସମସ ହେଉଛି |

ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ପ୍ରେମିକର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏପରି କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଖୋଲା ମେଲାରେ ଦେହ ସୁଖ କଲେ କିଏ କାଳେ ଦେଖିଦେବ |ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ହୋଟେଲରେ କରୁଛନ୍ତି |

ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଡୋର ବନ୍ଦ କରି ଦେଇ ଚୁମ୍ବନ ଦିଆନିଆରେ ମାତିଗଲେ ଆଉ ଡ୍ରେସ ଖୋଲା ଖୋଲି ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମାତି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ |ନିଜ ଦେହକୁ ଶାନ୍ତ କରି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଘରକୁ ଫେରିଲେ |

ହେଲେ ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫୋଟ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ |ପ୍ରେମ କରୁଚ କର ମନା ନାହିଁ ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୁର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ କରି ଛାଡ଼ିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ |ତେଣୁ ନିଜ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଲଗାଉଛ ତାହା କେବେବି ଲିଭିବ ନାହିଁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *