ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲର ଅଭିନେତ୍ରୀ (ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ)ଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର,ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାରିଣୀଙ୍କ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଭଉଣୀ କିଏ ଏବଂ ସେ କିପରି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା |

ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲର ବା ସୁମନ ପଟନାୟକଙ୍କ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଭଉଣୀ ତାରାକୁ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଅତି ନିବିଡ଼ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ |

ତେବେ ସିରିଏଲ ଲାଇଫ ଭଳି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ତାରିଣୀଙ୍କ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାରିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶୀତଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫୋଟରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ |

ତେବେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ତାରିଣୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ କିପରି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *