ସିନ୍ଦୂରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ(Name )ଜାଣିଲେ ,ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ |

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଏହି ସିରିଏଲ ଟିକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାତରୁ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତି |ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସିରିଏଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ବିଷୟରେ |

ନମ୍ବର 1 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ସିମରାନ ଦାସ |

ନମ୍ବର 2 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ସନଜ କୁମାର |

ନମ୍ବର 3 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉରବି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ସୁଚରିତା ସ୍ୱାଇଁ |

ନମ୍ବର 4 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିଙ୍କର ମା ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ମୋନିକା କରନ |

ନମ୍ବର 5 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋମି ଯିଏକି ଏହି ସିରିଏଲରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ଅମରଜିତ ମିଶ୍ର |

ନମ୍ବର 6 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନ ଯିଏକି ରୋମିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା |

ନମ୍ବର 7 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଲୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି କୁନି ପଣ୍ଡା |

ନମ୍ବର 8 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମର ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ରା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ସୋହମ ସିଂ |

ନମ୍ବର 9 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ୍ୟା ସେ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଉର୍ବଙ୍କର ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିରିଏଲରେ ନେଗେଟିଭ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ମିଲି ସ୍ୱପ୍ନା ମହାପାତ୍ର |

ନମ୍ବର 10 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାମିନୀ ଯିଏକି ଆରବଙ୍କର ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଚୁନି ରିୟା |

ନମ୍ବର 11 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋମା ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଡେଜି ସିଂ |

ନମ୍ବର 12 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତିଳତମା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ବୋବି ପରିଡ଼ା |

ନମ୍ବର 13 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଘବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଦୋଷ ନାୟକ |

ନମ୍ବର 14 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଠୁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଲିଙ୍କୁ ଚୋୖଧିରି |

ନମ୍ବର 15 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିକି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା ନନ୍ଦ |

ନମ୍ବର 16 ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟମୁର୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ବିକାଶ ନାୟକ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *