ସତ ହେଲା Malika ବଚନ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରାମେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର, ସାବଧାନ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବାସୀ !!

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟ ବାଣୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଆଜିକା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି | ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି | ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବେନେଶ୍ଵର ରାମେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁଳି ମାଡ଼ରେ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନୌତି ଖସିପଡିଛି |

ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ ଏକମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଭୁଷୁଡ଼ିବ କୋଠା ବାଡ଼ି ନାନା ବିପଦଯେ ସେଠାରେ ପଡିବ ବିକଳରେ ଦେବେ ରଡ଼ି | ମହାପୁରୁଷ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେଯେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏକମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ | ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଭୁବେନେଶ୍ଵର କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଭୁବେନେଶ୍ଵରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଆଉ କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ |

ସତକୁ ସତ ରାମେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁଳି ମାରି ଦଧିନୌତି ଖସିପଡିଛି ବୋଲବମ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖି ଛାନିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଘଟିବ ଭୁବେନେଶ୍ଵରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଆଉ ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବେନେଶ୍ଵରରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଘାଟ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି | ଯଦି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ କଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ |

ଭୁବେନେଶ୍ଵର ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅହୁରିଲେଖିଛନ୍ତି ପଟାବର୍ଣ୍ଣ ମାଳିକାରେ ଶିଶୁଅନନ୍ତଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏକମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଅଜଗର ଜଗିଥିବ ବିନ୍ଦୁ ସରବର ବିଷ ହୋଇଯିବ ଯେଛୁଇଁବ ନାଶଯିବ | ଶିଶୁଅନନ୍ତଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏକମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଅଜଗର ଜଗିଥିବ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ସରବର ବିଷ ହୋଇଯିବ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଶିଶୁଅନନ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି |

ମହାପୁରୁଷ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ପୁଣି କହିଲେ ହ-ଣା କ-ଟା ହୋଇ ସେଠାରେ ମ-ରି-ବେ ସେଠାରେ ମୁ-ଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ କଳି ଭବିଷ୍ୟତ ଏକମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟିବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଭୁବେନେଶ୍ୱରରେ ଦିନରେ ହଣାକଟା ହୋଇ ମୁ-ଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ | ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ କୋଠା ବାଡ଼ି ବଜରପତରେ ଜଳିଯିବ ଆଉ ଜଳରେ ଭୁବେନେଶ୍ଵର ବୁଡ଼ିଯିବ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *